Welkom
Het is vandaag
 
 

Vervolg - Het vervolg van de Herman Boon campagne in Heerde

Het vervolg... En nu verder met Jezus...

Hem volgen - Hem kennen - Hem liefhebben

Vanuit het comité dat de Herman Boon avonden organiseert is gestart met een aantal toerustingsavonden die om de twee weken gehouden zullen worden. Tijdens deze avonden zullen diverse onderwerpen aan de orde komen die met discipelschap te maken hebben, zoals:

Het nieuwe leven
Het kruis
Relatie met de Hemelse Vader
De Heilige Geest
Het verstaan van Gods stem

De avonden zijn in De Noordgouw te Heerde en beginnen om half acht. Vanaf 7 uur is er koffie. Voor de kosten wordt er een collecte gehouden. U kunt zich voor deze avonden opgeven via het aanmeldingsformulier of telefonisch via nummer 0578-692649.

Hebt u vragen of wilt u spreken met iemand over wat u gehoord hebt, dan kunt u contact opnemen met één van de volgende personen:
0578-691897 - Jan van de Streek
038-4441384 - Wicher en Tiny Biesterbosch
0578-693412 - Hendrik Stoter


Home | Start | Vervolg | Nieuw | Aanmelden | Links